1. Hjem
  2. Hva vil husdrømmen koste?

rsz_idehus_roysa_hr_-_bearbeidet.jpg

Hva vil husdrømmen koste?

En ny bolig er en stor investering. Dere kan selv påvirke hva boligen skal koste – fortell oss hva du ønsker, løsningen finner vi sammen!

Tomt

Kanskje har dere allerede kjøpt en tomt eller dere er på leting etter en tomt. Tomteprisene varierer, og vil naturlig få en stor innvirkning på totalkostnaden når ditt hus skal bygges. Før huset kan bygges må det graves og laneres, fundamenteres, legges bunnledninger og støpes grunnmur eller plate på mark. Grunnforholdene og tomtens beskaffenhet vil også påvirke hva dette vil koste. I tillegg vil det komme kommunale avgifter, tinglysningsavgift og tilkoblingsavgift.

Husleveransen

En standard leveranse er et hus klart til maling. Det vil si at man hensyntar sine personlige valg i huset, utover standard leveransen. Dette er for eksempel valg av fliser og parkett, oppgradering av kjøkken, trapp, ildsted etc. Dette kommer som et tillegg i ditt byggeprosjekt. For at dere skal få informasjon om hva som er med i leveransen så ligger leveransebeskrivelsen på www.idehus.no

I tillegg til selve husleveransen og tomtekostnadene kommer byggestrøm, gebyrer til kommunen, avfallscontainere etc. Derfor er det viktig at det settes opp et totalregnestykke over hele byggeprosjektet.

okonomi-blogg2.jpg