1. Hjem
  2. Lønnsomme idéer

portrait-of-happy-young-woman-using-mobile-phone-in-city-254069.jpg

Lønnsomme idéer

Egen bolig - en god investering

Investering i egen bolig er en betydelig satsing som påvirker familiens økonomi i lang tid fremover. Her er noen lønnsomme idéer det kan være vel verdt å vurdere:

Utnytt utleiemulighetene

Noen av våre husidéer har egen leilighet for utleie på permanent eller midlertidig basis, som kan gi gode og kjærkomne leieinntekter. Leiligheten kan integreres i hovedhuset på et senere tidspunkt.

Uinnredet loft, sokkel eller kjeller

Gradvis utbygging og senere ferdigstilling av deler av boligen kan også være lønnsomt og fornuftig.

Egeninnsats er egenkapital

Nevenyttige som har tid og anledning til selv å utføre arbeidsoppgaver underveis i byggeprosessen, kan med slik egeninnsats redusere sitt kapitalbehov.